Διπλωματικές

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε μία σειρά από διπλωματικές εργασίες που αξιολογήθηκαν από το διδακτικό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος με “άριστα” και ακολουθούν τις προδιαγραφές της ομάδας διδασκαλίας.

Οι διπλωματικές εργασίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επιτρέπεται η χρήση τους μόνο για προσωπική μελέτη και έρευνα (εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς σκοπούς). Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς σκοπούς.

Σταύρου, Ανδρέας (2017). Χρήση του Twitter από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Γκούσκος, ακαδ. έτος 2016-2017. [pdf]
Χρήστου, Μαρία - Ανθή (2016), Ταυτότητα πόλης: Σχεδιάζοντας μια στρατηγική που εμπλέκει τις ομάδες ενδιαφέροντος και τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη αστική εμπειρία, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2015-2016. [pdf]
Παπαγεωργοπούλου, Παναγιώτα (2015), Μελέτη της επικοινωνιακής διάστασης της καλλιτεχνικής δημιουργικής διαδικασίας σε περιβάλλοντα FullDome (θόλου) με έμφαση στην πλευρά του δημιουργού, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2014-2015. [pdf]
Άγας, Άγγελος (2014). Η Αξιοποίηση του Web 2.0 από τις Αυτοοργανωμένες Πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΟΚΑ) για τη Δημιουργία και τη Διαμόρφωση Νέων Μορφών Δράσης. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ.Γκούσκος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Γεωργιάδου, Άννα (2014), Νέα Μέσα και Λογοτεχνία: Ανάλυση νέων μέσων λογοτεχνικού και συγγραφικού προσανατολισμού, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Κική, Κυριακή (2014). Η Διακοπή Λειτουργίας της ΕΡΤ, το Εγχείρημα ERTOpen και τα Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα ως Πεδίο Συζήτησης: Μελέτη της Σελίδας ERTSocial στο Facebook. Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ.Γκούσκος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Κοντίνη, Αικατερίνη (2014), Διερεύνηση της καλλιτεχνικής διάστασης του ψηφιακού θόλου (fulldome) ως επικοινωνιακού μέσου, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]

Νομικού, Χρυσούλα (2014), Οπτικοποίηση (μεγάλων) δεδομένων για την ανακάλυψη γνώσης, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2013-2014. [pdf]
Κρεμάλη, Τερψιθέα (2013), Οπτικοποίηση ανοικτών δεδομένων αστικού πλαισίου, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2012-2013. [pdf]

Χονδρογιάννη, Αιμιλία (2013), Η κατασκευή της ταυτότητας στα εικονικά περιβάλλοντα, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2012-2013. [pdf]
Αβράμη, Ευφροσύνη (2012), Προσεγγίσεις που συνθέτουν την Αλληλεπίδραση – Μελέτη των συστημάτων που ενσωματώνουν τεχνολογίες Απτής Υπολογιστικής (Tangible Computing), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2011-2012. [pdf]
Γεωργακόπουλος, Φώτιος-Γεώργιος (2009), Τα μέσα επικοινωνίας δι΄ εντοπισμού: οι επιδράσεις τους στην επικοινωνιακή διαδικασία και στην κοινωνική πραγματικότητα, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2008-2009. [pdf]

Παρασκευοπούλου, Όλγα (2009), Μέσα επικοινωνίας δι΄εντοπισμού και καλλιτεχνικοί πειραματισμοί, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Επιβλ. Καθηγητής Δ. Χαρίτος, ακαδ. έτος 2008-2009. [pdf]