Νέος Κύκλος Σπουδών

Master of Science

Επιστήμη Δεδομένων στη δημοσιογραφία & επικοινωνία

Νέος Κύκλος Σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης" του τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδιασμένο να εξοπλίσει δημοσιογράφους, στελέχη επικοινωνίας, των ΜΜΕ και του μάρκετινγκ με τις κατάλληλες γνώσεις στις σύγχρονες υπολογιστικές και αλγοριθμικές τεχνικές με σκοπό την άντληση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το μεταπτυχιακό στα “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” με κατεύθυνση τη Δημοσιογραφία Δεδομένων διαρκεί τρία εξάμηνα και παρέχει την απαιτούμενη πρακτική εξοικείωση ώστε να μπορεί ο φοιτητής να παράξει σε βάθος ειδήσεις δεδομένων που αφορούν το ευρύ κοινό. Η εποχή χρειάζεται δημοσιογράφους ικανούς να εξάγουν ιστορίες και σημασία από τα δεδομένα και από τεράστιες ροές πληροφοριών. Αυτή η νέα κατεύθυνση πτυχίου εκπαιδεύει φοιτητές να έχουν αυτοπεποίθηση γύρω από τη χρήση δεδομένων και text mining με κύριο σκοπό την προαγωγή της αποστολής της δημοσιογραφίας. Οι αιτούντες δεν απαιτείται να έχουν εμπειρία με δεδομένα ή με υπολογιστές για να εγγραφούν στο πρόγραμμα. Θα απαιτηθεί ωστόσο να εξηγήσουν επιστημονικά στην αίτησή τους τον λόγο για τον οποίο θέλουν να παρακολουθήσουν την κατεύθυνση και την γνωστική γέφυρα που είναι διατεθειμένοι να περάσουν ώστε να replicas relojesτελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην εύρεση, εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων είτε για δημοσιογραφικούς σκοπούς είτε για εργασίες μάρκετινγκ και επικοινωνίας.

Περιγραφή προγράμματος

Τα μαθήματα αρχίζουν έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως το πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο και ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου και 31 Μαΐου αντίστοιχα. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού απαιτούνται συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο πρόγραμμα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECTS, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του προγράμματος διαρθρώνονται σε θεματικούς κύκλους,replica uhren και προσφέρονται στο σύνολό τους ως μαθήματα επιλογής στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, με το τρίτο να είναι αφιερωμένο στην πτυχιακή εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να επιλέξουν σύμφωνα με τα ειδικότερα επιστημονικά τους replique montre de luxeενδιαφέροντα 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου, ασχέτως κατεύθυνσης.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει ήδη να ερευνούν δυναμικά το πεδίο της δημοσιογραφίας δεδομένων, δημοσιεύοντας τις πρώτες τους ειδήσεις. Πάρτε μια γεύση από το τί θα μπορείτε πολύ σύντομα να κάνετε και εσείς!

Οι μέθοδοι της επιστήμης των δεδομένων εφαρμόζονται για να βρεθούν έγκυρες ιστορίες από τα τεράστια ποσά των δεδομένων που συλλέγονται μέχρι τώρα από κάθε πτυχή της ζωής μας. Πρωτοπόροι της ειδίκευσης αυτής μιλούν για τη σημασία της χρήσης δεδομένων στο ρεπορτάζ και μας δείχνουν παραδείγματα της δουλειάς τους και orologi replicaμοιράζονται σκέψεις σχετικά με το μέλλον της ενημέρωσης.

Κανένα προαπαιτούμενο

Ξεκινάμε από το μηδέν. Με όπλο το δικό σας ταλέντο και θέληση για μάθηση φιλοδοξούμε να κάνουμε μαζί το βήμα για να αλλάξουμε τη δημοσιογραφία. rolex imitacion
Close Menu