Κώστας Μουρλάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση & τα ΜΜΕ

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κώστας Μουρλάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2002. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 1988 με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ το 1995. Κατείχε τη θέση του Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου  από το 1999 έως το 2002. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στη μελέτη ευφυών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα προσαρμοζόμενα και εξατομικευμένα περιβάλλοντα επικοινωνίας και μάθησης. Το προφίλ του χρήστη που διαμορφώνεται βάσει των ιδιαίτερων γνωστικών και αντιληπτικών χαρακτηριστικών του καθώς και η δυνατότητα ενός ευφυούς περιβάλλοντος να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητά του στις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη αποτελεί βασική κατεύθυνση ενασχόλησης.

Πρόσφατα, ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα δίνεται στην ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση πληροφορίας, αναγνώριση προτύπων (pattern recognition), και εξόρυξη πληροφοριών κρυμμένων σε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων (big data analysis), που άλλοτε είναι δομημένα, ημι-δομημένα ή και αδόμητα. Γλώσσες προγραμματισμού όπως Python και R καθώς και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για κατηγοριοποίηση (classification), εξόρυξη και εύρεση προτύπων καθώς και αλγόριθμοι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ανάκτηση απόψεων και συναισθηματικής φόρτισης κειμένων από ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, αποτελούν αντικείμενα μελέτης και έρευνας με έμφαση το χώρο της Δημοσιογραφίας Δεδομένων (data journalism) και της Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας (computational journalism).

Το ερευνητικό του έργο (πάνω από 80 εργασίες) έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων του ευρύτερου επιστημονικού χώρου, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 20 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα με αντικείμενο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Από το 2017 διευθύνει το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Είναι υπεύθυνος του Κύκλου Σπουδών Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Σπουδές

 • Ph.D. 1995

  Διδάκτορας Πληροφορικής

  Πανεπιστημίου Aθηνών

 • Bachelor 1988

  Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών

  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • Σήμερα2012

  Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 20132012

  Επισκέπτης Καθηγητής

  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Μόναχο, Γερμανία (Department of Computer Science, Munich University of Applied Sciences (MUAS) - Hochschule München)

 • 20122002

  Επίκουρος Καθηγητής

  Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 20021999

  Λέκτορας

  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • 19991997

  Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής

  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου